Historikk

Tveit Maskin AS ble stiftet av Sigmund Tveit i 1950. Sønnen Toralv overtok i 1980 som daglig leder og har 100% av aksjene.

Oppdragene våre finner stort sett sted Nord-Rogaland og Sunnhordland. De siste årene har de fleste oppdragene vært opparbeidelse av nye industritomter, kunstgressbane og boligfelt med VA-anlegg, tilkomstveier og grunnarbeid boenheter. Vi har også hatt grunnarbeidene til kjøpesenter i Etne og Sauda.

I 2007 flyttet administrasjonen fra Omega sine lokaler og over i egne kontorlokaler i 2. etasje i Medvindbygget i Ølensvåg – vis à vis Statoil.

Vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr blir utført av Torbjørn Tveit i egen verkstedhall på Bjoa, eller ute på anleggsplassen med servicebilen.


Nettside av:
Espen Mills | www.millsmedia.no